Håndtering af eksistentielle temaer hos PsykologNord

Ring for at få en tid til behandling inden for 24 timer
Bestil tid


Hvem er jeg, og har jeg egentlig valgt den rigtige vej i livet?

Hvad betyder eksistentielle temaer?

Det er naturligt at være nysgerrig på de emner, der skaber grundvilkårene for dét at være menneske. Døden er et vilkår for at være i live. Ligesom meningstabet og ensomheden er almindeligt kendt ved tabet af nære relationer, kærestebrud, skilsmisser eller blot ved nærmere eftertanke om livet. Men også friheden er en eksistentiel størrelse, som kan vække mange modsatrettede tanker og følelser. Eksistentielle temaer omhandler derfor dét at være til.

Det har fx altid været menneskets lod at være skabt med en bevidsthed om, at livet en dag slutter. Vi fødes med denne vished, som er forudsætningen for, at vi kan planlægge, drømme og leve med fuld begejstring. Det kan dog hænde, at en sund dødsbevidsthed forvandler sig til en mere hæmmende dødsangst, som medfører handlingslammelse og en dybfølt frygt for sin egen eller andres død.
At træffe valg kan på samme måde enten virke styrkende eller fremprovokere ængsteligheden ved at være ”dømt til frihed”, som Sartre skrev. Når man møder akutte forandringer i livet, der synes svære at overskue og kan skabe en fortvivlelse om valg og tilvalg, kan det føles som om, at identiteten får et ryk.

Til tider er disse tanker smertelige og ubehagelige, men oftest er de forudsætningen for nødvendige livsforandringer, som kan vise sig at skabe et mere rigt og meningsfyldt liv.

Hvad kan det betyde for dig at tale med en psykolog om eksistentielle temaer?

Det kan være befriende at åbne op og fortælle en anden om sine tanker om liv, død, kærlighed, generelle udfordringer eller de utallige muligheder i tilværelsen.

Terapi er ikke kun for dem, der har det umådeligt dårligt rent psykisk. Terapi er også et rum, hvor man kan snakke om de refleksioner, der er særligt glødende i livet her og nu. Det kan være tvivl, der nager og hindrer dig i at træffe en vigtig beslutning. Måske fortryder du noget, du har gjort og har svært ved at slippe skam og skyld. Det kan være, at du kan have gavn af at få støtte til at komme igennem nogle svære temaer i dit liv.
Det er vigtigt at kunne undre sig om livets opståen og sin egen væren i verden, men det er også vigtigt at kunne vende tilbage til sin dagligdags virkelighed og undgå at blive helt opslugt i en meningsløsheds-karrusel, hvor alt levende pludseligt virker fjernt og uvirkeligt.

At lære at begrænse sig selv og være glad og taknemmelig for, hvad man har og samtidigt turde drømme og søge det, der lader livsglæden blomstre er en balancegang, er vanskeligt at mestre. Men ved at lære at tale åbent og ærligt om dine behov og ønsker, kan du være med til at skabe de rette rammer for, at du kan leve det liv, du drømmer om med et større nærvær, kærlighed og engagement.