Behandling af lavt selværd hos PsykologNord

Ring for at få en tid til behandling inden for 24 timer
Bestil tid


Hører du en indre krænkende stemme, der er med i alt, hvad du foretager dig?

Hvad betyder det at have lavt selvværd?

Selvværd er et begreb, der relaterer sig til opfattelsen af sin egen værdi. At man har værdi, som den man er – blot ved at være til.

Ofte vil mange opleve, at selvværdet dykker i perioder, hvor der bliver stillet (eller man selv stiller) krav, som er alt for høje til, at man kan møde dem. Der kan også være tider, hvor man ikke oplever sig selv som værende god eller dygtig nok både i privatlivet eller på arbejdsmarkedet. Disse negative tanker rettet mod selvet kan være meget slidsomme og føre til en begrænset livsudfoldelse.
Tanker som ”jeg er ikke værd at elske” eller ”jeg bliver aldrig til noget” bliver efterhånden automatiske, men ikke mindre destruktive og emotionelt tærende antagelser om sig selv. Tankerne vil ofte medføre, at man trækker sig fra sociale fællesskaber og peger al skyld og selvbebrejdelse mod sin egen inderste kerne.

Et lavt selvværd kan have mange udtryk og konsekvenser for den enkelte. Nogle tør næsten ikke gøre sig forhåbninger eller drømme om fremtiden med frygten for at fejle eller blive skuffet. Det kan føre til et nedtrykt humør, en følelse af afmagt og værdiløshed. Det er også almindeligt, at nogle bliver udadreagerende, bitre og vrede over livet, og denne massive mængde selvkritik og selvhad skal kroppen lære at være beholder for.

Læs mere om lavt selvværd

Negative automatiske tanker er de negative tanker, der ikke tages stilling til, men som fylder og er styrende for sin vurdering af sig selv, hvordan man håndterer udfordringer, opfattelsen af sine omgivelser og de givne omstændigheder. Tankerne er ofte ikke sande, men det er sjældent, at vi tester deres sandhedsværdi. Frygten for fx at blive afvist eller såret vil ofte lede os hen til at undgå disse situationer, der rummer muligheden for at afkræfte de negative forestillinger. Det er antagelser, som vokser med et lavt selvværd og den automatiske tanke om, at man ikke er god nok. Forsøger vi i stedet at undersøge om disse tanker er sande ved at afprøve dem i forskellige situationer, vil det ofte vise sig, at antagelserne ikke er forankret i virkelige begivenheder.

Bestil tid

Egenomsorg er evnen til at kunne yde omsorg for sig selv. Det er vigtigt, at man formår at give næring til sit inderste væsen, før man kan gøre sig tanker om at være noget for andre. Vi har alle vores individuelle nydelsesøjeblikke fx at tage et varmt karbad, at meditere, spise et dejligt måltid mad eller cykle en tur. Det er din opgave at finde ud af, hvad der får din sjæl til at blomstre af glæde og velvære og derefter sørge for at finde tid hver dag til at gøre mindst én god ting for dig selv. Det kan virke fremmed at gøre behagelige ting for sig selv, hvis man er vokset op med en kritisk selvforståelse. Det kan på nogen mennesker virke selvoptaget og egoistisk, hvis man er vokset op med at tage sig af andre og slet ikke er vant til at sætte sig selv først. Med tiden vil det være nødvendigt at finde energikilderne hos sig selv, så du kan få en større autonomi i kritiske situationer og genfinde tryghed og indre ro, når du har behov for det.

Bestil tid
Bestil tid

Hvordan behandles selvværds
-
problematikker hos en psykolog?

Vi tager mange egenskaber med os fra barndommen og op igennem ungdomsårene til voksenlivet. Vi lærer alle forskellige ting og udvikler forskellige personlige egenskaber, handlemåder og karaktertræk alt efter levevilkår og tidlige erfaringer.

Ligesom man kan lære at blive god til cykle, så kan man lære at blive god til at behandle sig selv med omsorg og kærlighed. På den måde skabes et solidt fundament for, at der kan opbygges en tiltro til, at man grundlæggende er god nok.
Hvis egenomsorg, accept og anerkendelse ikke er noget, du har lært fra barndomsårene, kan det virke udfordrende og fremmed at begynde at sætte lys på din indre omsorgsfulde stemme.

Det er dog ofte opløftende at genopdage de potentialer, som allerede er i dig. Dette vil psykologen hjælpe og støtte dig til ved at arbejde med at skabe indsigt i dine negative automatiske tankemønstre og de følelsesmæssige reaktioner, der lever side om side med din uhensigtsmæssige antagelse om, at du ikke selv er meget værd.