Psykodynamisk terapi

Ring for at få en tid til behandling inden for 24 timer
Bestil tid


Sidder du fast i destruktive samspilsmønstre, der gentager sig i mange af dine forskellige relationer? Psykodynamisk terapi kan hjælpe dig til at få indsigt i de ubevidste tanke- og handlemønstre, som ofte gør det svært for os at udleve vores inderste potentiale, og være den vi ønsker.

Hvad er psykodynamisk terapi?

Psykodynamisk psykoterapi er en behandlingsmetode, hvor man sammen med psykologen arbejder på at udforske, opdage og forstå de mange forskellige følelser og oplevelser, der ledsager tidligere og nuværende relationer.

Ofte opstår glæder såvel som problemer i forholdet til andre mennesker både i nære og perifere relationer. Fortvivlelse, vrede eller nedtrykthed kan komme, når vi enten ikke føler os set, forstået, respekteret eller elsket. Tidligt i barndommen plantes de frø, som skaber fundamentet for den videre opfattelse af, hvordan verden hænger sammen, og hvad man kan forvente sig af tilværelsen.

Er man af den tro, at livet bringer glæde og overordnet tryghed, vil man håndtere problemer og kriser helt anderledes en de mennesker, der antager, at livet bringer skuffelser, svigt og utryghed. Det er allesammen antagelser, der er opstået og blevet bekræftet igennem barndommens erfaringer. Vores tidligste erfaringer skaber altså rammen for vores videre færd i livet, hvilke udfordringer vi til stadighed møder, og hvordan vi bærer os ad med at håndtere de svære tider.
Ofte kan vi ikke forklare, hvorfor vi gør, som vi gør, eller føler det vi føler. Vi har sjældent adgang til vores egen bevidsthed, men ved at skabe en større indsigt i måden, vi tilgår og fortolker verdenen omkring os på, så kan der skabes et rum for forandringsmuligheder. Derfor vil man i psykodynamisk terapi forsøge at tilgå det ubevidste materiale, som ikke ligger helt klart og tilgængeligt, men som danner fundamentet for vores personlighed, og måden vi opfatter os selv såvel som andre.

Måden vi tilgår og fortolker andre mennesker og deres handlinger kan være præget af såkaldte forsvarsmekanismer, som tidligere havde en nødvendig funktion, men som i dag udfordrer os selv i at leve et velfungerende liv. Formålet med psykodynamisk terapi er derfor at undersøge de dybere bagvedliggende mekanismer og årsager til de problemer, som klienten fremhæver i terapien.

Psykodynamisk terapi vil have fokus på de mellemmenneskelige møder både i og udenfor terapilokalet, hvor klientens sociale samspilsmønstre kommer tydeligt til udtryk. Med tiden vil det blive muligt at få dybere indsigt i sit eget og andres følelses-, fantasi- og tankeliv, så det igen er muligt at håndtere de aktuelle og fremtidige udfordringer med en større bevidsthed, selverkendelse og tiltro til egen evne.

Læs mere om psykodynamisk terapi

Forsvarsmekanismer forstås som ubevidste processer, som jeg’et sætter i værk for at beskytte sig selv fra angst, smerte og uligevægt. Der findes mange forskellige former for forsvarsstrategier, som anvendes, når idéen om vores eget selv bliver truet eller rystet. Det kan ske, at man overbeviser sig selv om, at en ubehagelig hændelse slet ikke har fundet sted og dermed fortrænger det smertelige. Måske bruger man altid sin humoristiske sans for at vige udenom ubærlige emner af skam og skyld. Det kan også være, at man begynder at klandre andre for de fejl, man oplever hos sig selv. Det kan være meget befriende at blive kendt med de forsvar, der hindrer din livsudfoldelse og ophober smerte og fortvivlelse, så mere hensigtsmæssige metoder i stedet kan få plads og lade dig blomstre i dine relationer.

Bestil tid