Psykologerne
hos PsykologNord

Ring for at få en tid til behandling inden for 24 timer
Bestil tid Bestil tid


Psykolog Katrine Breum

Katrine er tilknyttet
PsykologNord i Aalborg

Psykolog og stifter Katrine Breum Larsen
Jeg hedder Katrine Breum Larsen og er uddannet cand.psych. fra Aalborg Universitet og er stifter af PsykologNord. Jeg bor med min mand og min hund i et hus i skoven, hvor jeg nyder at være tæt på naturen. Jeg har boet to år i Vietnam som barn og har derfor tidligt i mit liv stiftet bekendtskab med mange forskellige kulturer og religioner.
 
Jeg har i flere år arbejdet med ledelse og trivsel og har i den forbindelse opnået stor indsigt i, hvordan de organisatoriske rammer kan påvirke mennesket og skabe stress, angst og depression som psykiske reaktioner på et belastende arbejdsmiljø.
 
Jeg har i de senere år særligt haft et fokus på mennesket i krise, hvor jeg har oplevet, at bearbejdning af traumer rummer muligheden for at skabe sig en tilværelse med stort nærvær og meningsfuldhed.
 
Som psykolog er jeg meget optaget af at møde hvert enkelt menneske med et åbent sind og en stor respekt. Min vigtigste opgave er at skabe et trygt rum for dig, så vi sammen kan forstå dine problematikker i en større sammenhæng. Målet er i sidste ende, at du skaber et liv med større frihed og glæde.
Bestil tid Bestil tid
Uddannelser og kurser
Uddannelse i Krise- og Traumebearbejdning
Grunduddannelse i Intensiv Dynamisk Korttidsterapi
Somatic Experience Traumeworkshop
Stressbehandlingskonferencer
Kursus i Narrative Samtaler
Kursus i Compassion-fokuseret terapi
Pre MBA i ledelse, HR og trivsel
Forskningsprojekt om selvværd og selvtillid i det præstationsstyrede samfund
Psykolog Miriam Stig Poulsen

Miriam er tilknyttet
PsykologNord i Aalborg

Psykolog Miriam Poulsen
Jeg hedder Miriam Poulsen og er uddannet cand.psych. fra Aalborg Universitet og er tilknyttet PsykologNord i Aalborg. Privat er jeg mor til to, og vi er bosiddende i Nordjylland.
 
Kriser er en naturlig del af livet. Dog er det vigtigt ikke udelukkende at gå igennem kriserne alene, men derimod søge støtte og hjælp til at komme ud på den anden side som et stærkere menneske. Igennem mit arbejde som psykolog har jeg erfaring med mange forskellige kriser og problematikker, såsom sorg, angst, stress, depression og krisereaktioner.
 
Udover at være psykolog har jeg tidligere arbejdet inden for salg, ledelse og fra sundhedssektoren, hvilket har givet mig erfaring med menneskelige relationer og deres betydning.
 
Jeg tilbyder både individuel terapi og parterapi, hvor jeg lægger vægt på at skabe et trygt og tillidsfuld rum, hvor vi sammen kan tilrettelægge et forløb med dine problematikker i fokus, så du i højere grad bliver i stand til at leve et mere autentisk liv, med større mulighed for at realisere det du drømmer om.
Bestil tid Bestil tid
Uddannelser og kurser
Somatic Experience Traumeworkshop
Kursus i Krisepsykologi
Klinisk psykologi i en psykodynamisk ramme
HR, trivsel og personaleledelse
Eksistentiel terapi
Kursus i udviklingspsykologi og psykopatologi
Kursus i Tab- og Sorgreaktioner
Forskningsprojekt omhandlende identitet og religion
Kursus i Emotionsfokuseret parterapi
Psykolog Stefan Boldemann

Stefan er tilknyttet
PsykologNord i Odense

Psykolog Stefan Guldager Boldemann
Mit navn er Stefan Guldager Boldemann, og jeg er uddannet cand.psych. fra Aalborg Universitet og er tilknyttet PsykologNord i Odense. Jeg er opvokset på landet, og naturen betyder stadigvæk meget for mig. Jeg er gift, har to små dejlige drenge, og vi bor i Odense.
 
Jeg er udlært mekaniker og har været i forsvaret et par år, inden jeg uddannede mig som psykolog. Tilværelsen har lært mig, at alvorlige kriser kan ramme os alle, og at vi alle på forskellige tidspunkter i livet kan få brug for hjælp og støtte fra andre end vores nærmeste.
 
Inden mit samarbejde med PsykologNord har jeg arbejdet i private organisationer, hvor jeg blandt andet har beskæftiget mig med angst, stress og depression samt selvværds- og afhængighedsproblematikker.
 
Jeg har erfaring for, at et tillidsfuldt samarbejde kan medføre store, positive forandringer og forbedret livskvalitet, og jeg ser det som en fælles opgave at definere rammerne for vores samarbejde, så du får hjælp til at arbejde med netop dine udfordringer.
Bestil tid Bestil tid
Uddannelser og kurser
Kursus i Kognitiv Adfærdsterapi
Kursus i parterapi
Kursus i Mindfulness
Grunduddannelse i Intensiv Dynamisk Korttidsterapi
Forskningsprojekt om kvartlivskriser
NADA-udøver
Charlotte Langhoff

Charlotte er tilknyttet
PsykologNord i Aarhus

Psykolog Charlotte Langhoff
Jeg hedder Charlotte Langhoff. Jeg er uddannet cand.psych. fra Aarhus Universitet. Jeg er autoriseret psykolog af Dansk Psykolognævn og tilknyttet PsykologNord i Aarhus afdelingen. Jeg bor i Silkeborg, er gift og har to voksne børn.
 
Jeg har mangeårige erfaringer som klinisk psykolog, erhvervspsykologisk rådgiver og leder af rådgivninger. Jeg har en bred erfaring i at hjælpe unge og voksne gennem terapi, rådgivning og coaching. Jeg arbejder med en bred vifte af psykiske problemstillinger som lavt selvværd, angst, depression, belastningsreaktioner, livskriser, selvmordstanker, parforholdsproblemer og arbejdsrelaterede udfordringer for både medarbejdere og ledere.
 
Jeg har tidligere været leder af Klinik for Selvmordsforebyggelse, Regionspsykiatrien, hvor jeg har stor erfaring med behandling af unge og voksne med en selvmordsproblematik. Tilsvarende har jeg bred erfaring med støtte og behandling af både patienter og pårørende berørt af alvorlige og kroniske sygdomme, herunder bearbejdning af sorg-og tabsreaktioner, fra mit arbejde som rådgivningsleder i Kræftens Bekæmpelse.
 
Gennem årene har jeg løbende taget kurser og efteruddannelser i forhold til mit virke for løbende at kvalificere mig og holde mig opdateret om ny viden og nye behandlingsmetoder. Jeg er videreuddannet inden for den kognitive behandlingsform, men benytter en bred vifte af psykoterapeutiske tilgange, tilpasset hvad der ønskes hjælp til. I et psykologforløb hos mig vil du blive mødt med en empatisk, respektfuld og positiv tilgang. I fællesskab vil vi skabe en nysgerrig og undersøgende tilgang til din problemstilling og livssituation for herigennem af afdække ressourcer og nye muligheder fremadrettet, der kan være med til at øge din livskvalitet.
Bestil tid Bestil tid
Uddannelser og kurser
2-årig efteruddannelse i Kognitiv terapi for voksne
Uddannelse og kurser indenfor psykodynamisk terapi
Lederuddannelser indenfor Ledelsesudvikling og Systemisk ledelse
Specialkursus i Kognitiv adfærdsterapi ved selvmordsrisiko og depression
Terapikurser og konferencer i forhold til selvmordsforebyggelse
Kurser indenfor et bredt spekter af psykiske lidelser som angst, depression, stress, kriser, sorg og tab, psykotraumatologi
Kurser og konferencer målrettet mistrivsel, sorg og kriser hos børn og unge
Kurser i stress og stresshåndtering
Supervisor såvel individuelt som monofagligt og tværfaglige personalegrupper
Coaching af personalegrupper og ledere

Skal vi hjælpe dig?

Skriv dit navn og dine kontaktinformationer, samt
eventuel kort besked - så kontakter vi dig