Psykologerne
hos PsykologNord

Ring for at få en tid til behandling inden for 24 timer
Bestil tid


Psykolog Katrine Breum

Katrine er tilknyttet
PsykologNord i Aalborg

Psykolog og stifter Katrine Breum Larsen
Jeg hedder Katrine Breum Larsen og er uddannet cand.psych. fra Aalborg Universitet og er stifter af PsykologNord. Jeg er autoriseret psykolog af Dansk Psykolognævn. Jeg bor med min mand og min lille hvide hund i et hus ved Vesterhavet, hvor jeg nyder at være tæt på naturen. Jeg har boet to år i Vietnam som barn og har derfor tidligt i mit liv stiftet bekendtskab med mange forskellige kulturer og religioner.
 
Jeg har i flere år arbejdet med ledelse og trivsel og har i den forbindelse opnået stor indsigt i, hvordan de organisatoriske rammer kan påvirke mennesket og skabe stress, angst og depression som psykiske reaktioner på et belastende arbejdsmiljø.
 
Jeg har i de senere år særligt haft et fokus på mennesket i krise, hvor jeg har oplevet, at bearbejdning af traumer rummer muligheden for at skabe sig en tilværelse med stort nærvær og meningsfuldhed.
 
Som psykolog er jeg meget optaget af at møde hvert enkelt menneske med et åbent sind og en stor respekt. Min vigtigste opgave er at skabe et trygt rum for dig, så vi sammen kan forstå dine problematikker i en større sammenhæng. Målet er i sidste ende, at du skaber et liv med større frihed og glæde.
Bestil tid
Uddannelser og kurser
2-årig uddannelse i Psykoanalytisk Psykoterapi
Uddannelse i Krise- og Traumebearbejdning
Grunduddannelse i Intensiv Dynamisk Korttidsterapi
Somatic Experience Traumeworkshop
Stressbehandlingskonferencer
Kursus i Narrative Samtaler
Kursus i Compassion-fokuseret terapi
Pre MBA i ledelse, HR og trivsel
Forskningsprojekt om selvværd og selvtillid i det præstationsstyrede samfund
Psykolog Miriam Stig Poulsen

Miriam er tilknyttet
PsykologNord i Aalborg

Psykolog Miriam Poulsen
Jeg hedder Miriam Poulsen og er uddannet cand.psych. fra Aalborg Universitet og er tilknyttet PsykologNord i Aalborg. Privat er jeg mor til to, og vi er bosiddende i Nordjylland.
 
Kriser er en naturlig del af livet. Dog er det vigtigt ikke udelukkende at gå igennem kriserne alene, men derimod søge støtte og hjælp til at komme ud på den anden side som et stærkere menneske. Igennem mit arbejde som psykolog har jeg erfaring med mange forskellige kriser og problematikker, såsom sorg, angst, stress, depression og krisereaktioner.
 
Udover at være psykolog har jeg tidligere arbejdet inden for salg, ledelse og fra sundhedssektoren, hvilket har givet mig erfaring med menneskelige relationer og deres betydning.
 
Jeg tilbyder både individuel terapi og parterapi, hvor jeg lægger vægt på at skabe et trygt og tillidsfuld rum, hvor vi sammen kan tilrettelægge et forløb med dine problematikker i fokus, så du i højere grad bliver i stand til at leve et mere autentisk liv, med større mulighed for at realisere det du drømmer om.
Bestil tid
Uddannelser og kurser
Somatic Experience Traumeworkshop
Kursus i Krisepsykologi
Klinisk psykologi i en psykodynamisk ramme
HR, trivsel og personaleledelse
Eksistentiel terapi
Kursus i udviklingspsykologi og psykopatologi
Kursus i Tab- og Sorgreaktioner
Forskningsprojekt omhandlende identitet og religion
Kursus i Emotionsfokuseret parterapi
Charlotte Langhoff

Charlotte er tilknyttet
PsykologNord i Aarhus

Psykolog Charlotte Langhoff
Jeg hedder Charlotte Langhoff. Jeg er uddannet cand.psych. fra Aarhus Universitet. Jeg er autoriseret psykolog af Dansk Psykolognævn og tilknyttet PsykologNord i Aarhus afdelingen. Jeg bor i Silkeborg, er gift og har to voksne børn.
 
Jeg har mangeårige erfaringer som klinisk psykolog, erhvervspsykologisk rådgiver og leder af rådgivninger. Jeg har en bred erfaring i at hjælpe unge og voksne gennem terapi, rådgivning og coaching. Jeg arbejder med en bred vifte af psykiske problemstillinger som lavt selvværd, angst, depression, belastningsreaktioner, livskriser, selvmordstanker, parforholdsproblemer og arbejdsrelaterede udfordringer for både medarbejdere og ledere.
 
Jeg har tidligere været leder af Klinik for Selvmordsforebyggelse, Regionspsykiatrien, hvor jeg har stor erfaring med behandling af unge og voksne med en selvmordsproblematik. Tilsvarende har jeg bred erfaring med støtte og behandling af både patienter og pårørende berørt af alvorlige og kroniske sygdomme, herunder bearbejdning af sorg-og tabsreaktioner, fra mit arbejde som rådgivningsleder i Kræftens Bekæmpelse.
 
Gennem årene har jeg løbende taget kurser og efteruddannelser i forhold til mit virke for løbende at kvalificere mig og holde mig opdateret om ny viden og nye behandlingsmetoder. Jeg er videreuddannet inden for den kognitive behandlingsform, men benytter en bred vifte af psykoterapeutiske tilgange, tilpasset hvad der ønskes hjælp til. I et psykologforløb hos mig vil du blive mødt med en empatisk, respektfuld og positiv tilgang. I fællesskab vil vi skabe en nysgerrig og undersøgende tilgang til din problemstilling og livssituation for herigennem af afdække ressourcer og nye muligheder fremadrettet, der kan være med til at øge din livskvalitet.
Bestil tid
Uddannelser og kurser
2-årig efteruddannelse i Kognitiv terapi for voksne
Uddannelse og kurser indenfor psykodynamisk terapi
Lederuddannelser indenfor Ledelsesudvikling og Systemisk ledelse
Specialkursus i Kognitiv adfærdsterapi ved selvmordsrisiko og depression
Terapikurser og konferencer i forhold til selvmordsforebyggelse
Kurser indenfor et bredt spekter af psykiske lidelser som angst, depression, stress, kriser, sorg og tab, psykotraumatologi
Kurser og konferencer målrettet mistrivsel, sorg og kriser hos børn og unge
Kurser i stress og stresshåndtering
Supervisor såvel individuelt som monofagligt og tværfaglige personalegrupper
Coaching af personalegrupper og ledere
Psykolog Sascha Høffner

Sascha er tilknyttet
PsykologNord i Odense

Psykolog Sascha Høffner
Mit navn er Sascha Høffner og jeg er uddannet cand.psych. fra Aalborg Universitet. Jeg er tilknyttet PsykologNord i Odense. Privat er jeg bosat med min kæreste på Fyn, og underviser i yoga.
 
De seneste år har jeg arbejdet med unge, voksne og ældre både i individuel terapi og grupper, og varetaget psykologfaglige opgaver i erhvervslivet med fokus på arbejdsmiljø og trivsel. Jeg har erfaring med psykologisk behandling af kroniske smerter, langvarig sygdom, lavt selvværd, voldsproblematikker, angst, depression og stress.
 
Uanset hvad du bringer med dig i terapi, rummer du potentialet til at kunne trives i livet og det er netop min hjertesag at støtte dig til at udfolde det liv, der er godt for dig. Jeg er optaget af at hjælpe dig som et helt menneske ved at forene krop og sind i terapien. Med udgangspunkt i dine udfordringer, ressourcer og ønsker for forandring, udforsker vi sammen din givne situation ved hjælp af forskellige metoder.
 
Du vil formentlig opleve, at en øget forståelse af dine udfordringer og en større lydhørhed overfor din krop og dit sind, vil skabe flere handlemuligheder og fremme din evne til at tage hånd om dig selv på en tillidsfuld og selvkærlig måde.
Bestil tid
Uddannelser og kurser
Uddannelse i pædagogisk psykologi og handicap- og rehabiliteringspsykologi
Kursus i Somatisk Traumeheling og Mindfulness
Kursus i Acceptance and Commitment Therapy (ACT)
Kursus i Intensiv Dynamisk Korttidsterapi (ISTDP)
Grundkursus i Krisesamtaler
Uddannelse i Hatha Yoga
Kursus i Traume Sensitiv Yoga (TSY)
WAIS-IV Assessment af Intelligens
Speciale i egenomsorg og smertehåndtering
Stress- og traumeforløsende metode (TRE)
Victor Aagaard Jacobsen

Victor er tilknyttet
PsykologNord i København

Psykolog Victor Aagaard Jacobsen
Mit navn er Victor Aagaard Jacobsen. Jeg er uddannet cand.psych. fra Aalborg Universitet og er tilknyttet PsykologNord i København. Jeg er autoriseret psykolog af Dansk Psykolognævn. Jeg er opvokset i Aalborg, men har de seneste par år været bosat i København med min kæreste. I min fritid holder jeg meget af at gå ture i naturen, spille musik og at nørkle med forskellige former for mekanik.
 
Som psykolog har jeg især beskæftiget mig med relationen mellem børn/unge og deres forældre, når denne bliver svær. Jeg har derudover været tilknyttet voksenpsykiatrien, hvor jeg har haft terapeutiske forløb med klienter, der oplevede angst, stress, depression, eksistentielle kriser eller på anden måde var i konflikt med sig selv eller sine omgivelser.
 
Jeg har erfaring med en række forskellige terapiformer og arbejder overvejende integrativt, hvilket indebærer, at din personlighed, dine præferencer og dine aktuelle problemstillinger bliver omdrejningspunkt for, hvordan terapien tilrettelægges. Det er vigtigt, at du får oplevelsen af at træde ind i et fortroligt og tillidsfuldt rum. Jeg finder det afgørende, at du genkender dig selv i terapien, da det er min erfaring, at det skaber den bedste grobund for dybere selvindsigt og positive forandringer i dit liv. For nogle vil det indebære, at der i terapien vil være fokus på at afdække og lære at udholde vanskelige og konfliktfyldte følelser. For andre vil et terapiforløb i højere grad være orienteret om, hvordan man tænker, handler og forholder sig til sig selv og sin omverden.
Bestil tid
Uddannelser og kurser
Short-Term Dynamic Psychotherapy (ISTDP)
Forfatter til artikel i Psyke & Logos om Integrativ Psykoterapi
Kognitiv-adfærdsterapeutisk behandling af depressive tilstande
ICD-11 diagnosticeringssystem
Mindfulness-based Cognitive Therapy (MBCT)
Løsningsfokuseret tilgang
Metakognitiv terapi ift. Angsttilstande
Psykolog Inga Endsleff

Inga er tilknyttet
PsykologNord i København

Psykolog Inga Endsleff
Mit navn er Inga Endsleff. Jeg er uddannet cand.psych. fra Aalborg Universitet og tilknyttet PsykologNord i København. Jeg er autoriseret psykolog af Dansk Psykologudnævn. Jeg er bosat i det smukke og naturrige Nordsjælland.
 
Gennem mit virke som psykolog har jeg hjulpet mange mennesker – unge såvel som voksne, par og familier, som har oplevet mistrivsel pga. stress, angst, depression, selvværdsproblematikker, smerter, psykiske diagnoser og autismespektrumforstyrrelser. Jeg har desuden mødt mange med beskæftigelsesrelaterede problematikker, hvor der har været behov for konflikthåndtering, mægling eller plan for tilbagevending til arbejdslivet.
 
Til fælles for alle klienter var en oplevelse af at være forhindret i at leve det liv, de ønsker. Oplever du også dette, vil jeg gøre det til min fornemmeste opgave at yde en terapi, som kan give dig kontrollen og glæden tilbage i dit liv. Det handler om at genvinde kontrollen i eget liv - ikke at blive ”fixet”. Terapien indeholder elementer fra psykodynamisk terapi, systemisk terapi og kognitiv adfærdsterapi.
 
Er du mere interesseret i udvikling, tilbyder jeg coaching. Jeg har arbejdet med ledere og elitesportsudøvere, hvor der har været fokus på motivationsarbejde, high performance og mentalstyrke.
 
Det er vigtigt, at vi sammen finder en tilgang, som passer dig. Det er min overbevisning, at vi er, som vi skal være, med alt det, vi er! - Nogle gange har vi blot brug for støtte til at håndtere og komme igennem det, som er svært. Jeg bestræber mig på at møde dig, der hvor du er, med respekt, omsorg og medfølelse.
Bestil tid
Uddannelser og kurser
Kursus i Struktureret Krisesamtale
Kursus i smerte og smertehåndtering
Kursus i selvværdsopbyggelse
Kursus i meditation og åndedrætskursus
Kursus i coaching med fokus på motivation og stresshåndtering
Forskningsprojekt omhandlende individers forståelse for deres kulturelle livsverden
Forskningsprojekt omhandlende børn og voksnes læring i kulturinstitutioner
Lea Tønning Hotson

Lea er tilknyttet
PsykologNord i Herning

Psykolog Lea Hotson
Mit navn er Lea Tønning Hotson, og jeg er uddannet cand.psych. fra Københavns Universitet. Jeg er autoriseret psykolog af Dansk Psykolognævn. Jeg er tilknyttet PsykologNord i Herning. Privat er jeg bosiddende i Midtjylland med min mand og vores fælles børn.

Jeg har bred erhvervsmæssig erfaring, hvormed jeg har opbygget en ballast af viden omkring mange forskellige psykologiske problemstillinger. Min store interesse er det, jeg selv kalder ”hverdagspsykologi”: problemstillinger og udfordringer, som vi alle kan komme til at stifte bekendtskab med i løbet af vores liv, og som er helt normale, men vanskelige at takle på egen hånd. Eksempler herpå kunne være tilstande af angst, stress, depression, sorg, lavt selvværd, udfordringer på arbejdspladsen, problemer i relationer osv.

Med udgangspunkt i din situation, dine ressourcer og dine præmisser tilbyder jeg at hjælpe dig med at finde nye perspektiver på din situation og skabe erkendelse omkring dine mønstre og reaktioner. Hermed vil du opdage, at du formentlig har flere handlemuligheder til rådighed end dem, som du benytter dig af nu. Det kommer til at foregå i dit tempo – ét skridt ad gangen.

I terapien benytter jeg mig af elementer fra kognitiv adfærdsterapi, psykodynamisk terapi og eksistentiel terapi. Det vigtigste redskab for mig er dog relationen; de fleste psykologiske udfordringer, vi støder på, skabes i relationer, og derfor arbejder jeg ud fra et fokus på relationen som helende. Jeg ser frem til at tale med dig.
Bestil tid
Uddannelser og kurser
Kursus i parterapi
Kursus i Eksistentiel Psykoterapi
Grundkursus i Emotionsfokuseret Terapi
Grundkursus i ISTDP
Kursus i Kognitiv Adfærdsterapi

Skal vi hjælpe dig?

Skriv dit navn og dine kontaktinformationer, samt
eventuel kort besked - så kontakter vi dig