Behandling af sorg og kriser hos PsykologNord

Ring for at få en tid til behandling inden for 24 timer
Bestil tid


Har du mistet en kær og føles dagene ubærlige?
Har du oplevet en voldsom hændelse som til stadighed dukker op og vækker ubehag i din dagligdag?

Hvad er sorg og krise?

Sorg er den naturlige reaktion ved tabet af noget, som er betydningsfuldt for os. Det kan være tabet af en elsket person, det arbejde man var glad for eller tabet af fysiske funktioner efter sygdom. Ingen mennesker går igennem livet uden at gøre sig erfaringer med sorgens væsen, da den er et vilkår for menneskets rejse gennem livet. Sorg er ikke sygt, men kan virke overvældende at gennemleve uden støtte.

Sorgreaktionen kan være præget af tristhed, angst, vrede eller magtesløshed, men har mangeartede nuancer, som passer til hvert enkelt menneske og varierer ofte i intensitet. Der findes ingen rigtig eller forkert måde at sørge på, men nogle sorgreaktioner kan føles endeløse og så nedslidende for den enkelte, at der er behov for hjælp.
Kriser kan udløses af enkeltstående akutte, uventede og voldsomme begivenheder, der indebærer følelsen af trussel, tab eller ansvar. Det kan fx være almindeligt at opleve en krise efter at have været vidne til et færdselsuheld, at blive fysisk overfaldet på gaden eller at have oplevet et pludseligt dødsfald hos sin nærmeste.

Kriser vækker en akut stresstilstand, hvor kroppen reagerer ved sveden, rysten, kvalme og muskelspændinger. Voldsomme og uventede kriser kan virke katastrofale og vil typisk medvirke til en choktilstand og efterfølgende tydelige følelsesmæssige reaktioner, der kan være langvarige og smertefulde. Det er almindeligt at blive angst i en krisesituation, men man kan også opleve at få smerter, blive aggressiv eller grine, at opleve en drømmeagtig tilstand, blive apatisk eller ikke at ville erkende, at det tragiske er hændt.

Læs mere om sorg og kriser

Mobning er en alvorlig affære, hvor enkeltindivider udskilles fra flokken ved systematiske og længerevarende drillerier. Mobning kan forekomme igennem hele livet og kan vække stor frustration og nedtrykthed hos den, der bliver udsat for vedvarende ydmygelser og grove tilnærmelser. Det kan medføre livskriser, selvskadende adfærd og sætter unægteligt dybe ar både psykisk og til tider også fysisk. Det kan også være belastende at have været den, der har udsat andre for mobning. Vedkommende vil ikke være i tvivl om, at det har haft konsekvenser for de udsatte og er dømt til at leve med skyldfølelsen resten af livet. Det kan være gavnligt for begge parter at snakke om de tanker og følelser, der følger at være udsat for og udøver af den psykiske vold.

Bestil tid

Kærestesorg er en naturlig, men smertelig og ubehagelig reaktion på at have mistet en betydelig anden. Det er nedtrykkende og kan virke angstfremkaldende, når man bliver forladt af sin kæreste. Kærestebruddet er fyldt med modsatrettede følelser og tanker, hvor det bl.a. kan opleves som et dybtfølt svigt at blive forladt, som medbringer følelser af isolation, tristhed og mindreværd. Det er almindeligt at opleve stor fortvivlelse, vrede og håbløshed i det første stykke tid, som kan virke belastende. Det kan særligt være svært at håndtere bevidstheden om, at ekskæresten lever videre efter bruddet og skaber sig en anden tilværelse end den, man havde planlagt at dele sammen. Det kan også være ubehageligt at gøre et kærlighedsforhold forbi, selvom der kan være mange årsager til, at det er det bedste for begge parter. Med tiden vil begge finde sit eget ståsted igen og blive i stand til at skabe muligheder for fremtidige romantiske relationer.

Bestil tid

Ufrivillig barnløshed henviser til et par, som ønsker et barn, men ikke evner at blive gravide. Det kan opleves som en stor sorg at erkende, at man ikke kan skabe et barn selv og føles som om, at man er blevet svigtet af sin krop og af naturen. Fiaskofølelser vil være fremtrædende, og selvværdet vil falde markant. Det kan ofte føre til, at parret undgår kontakt med andre par, der er nyligt gravide. Situationen kan volde mange vanskelige følelser af afmagt, jalousi og misundelse, skam og vrede over, at et barn ikke er alle forundt. Der ses et stigende antal i befolkningen i dag som opsøger lægens hjælp. Det kan ligeledes kræve støtte hos en psykolog at skulle gennemgå fertilitetsbehandling.

Bestil tid

Identitetskriser udspiller sig ved livsovergange, hvor man står ved en skillevej og skal vælge sin retning i livet. Nogle gange vælger man selv at tage en pludselig drejning i tilværelsen, men oftere spiller ydre omstændigheder ind på livsforløbet ved naturlige overgange fra en fase til en anden fx ved overgangen fra skole til arbejde, når børnene flytter hjemmefra, eller når pensionsalderen melder sig. Her kan der opstå tvivl og usikkerhed omkring, hvordan man skal håndtere den ændrede situation, og hvordan man skal forstå sig selv i den givne situation. Det kan derfor skabe stor splittelse og indre konflikt at opleve en eksistentiel krise eller en identitetskrise. På den anden side kan det være en god mulighed for at se sit liv og væren i et nyt perspektiv og undersøge, om man lever det liv, man ønsker.

Bestil tid

Posttraumatisk vækst handler om de positive sider ved at have gennemlevet en traumatisk hændelse. De fleste kender ordsproget, at hvad der ikke slår os ihjel, gør os stærkere. På samme måde, viser det sig, at terapeutiske forløb hos en psykolog kan fremme positive konsekvenser ved den traumatiske oplevelse som fx omprioriteringer og mere intime relationer, en ny forståelse af meningen med livet eller øget spiritualitet. Krisen eller traumet kan på denne måde transformere sig til at berige den enkelte, der har gennemgået en hård og vanskelig periode.

Bestil tid

Skilsmisse og brud kan være psykisk, følelsesmæssigt og økonomisk tærende for begge parter. Det kan være en chokerende oplevelse at lade sig skille og dermed også sige farvel til forestillingen om et liv i samhørighed med sin elskede. Hvis bruddet har været voldsomt og ulykkeligt, kan ukonstruktive følelser af usikkerhed, jalousi og mistro hænge ved og påvirke fremtidige kærlighedsforhold. Børn til skilsmisseforældre kan samtidigt opleve bruddet som et voldsomt svigt og bør tages kærligt hånd om. Skilsmissen kan dog medføre sorg, som opsluger al overskud, så børnene hurtigt bliver overset og føler sig forladt. Dårlig samvittighed, skam, vrede og handlingslammelse vil typisk følge et kærlighedsbrud. Det er vigtigt at søge støtte også hos sine nærmeste i den svære tid og stole på, at der er lys forude, hvor nye muligheder venter.

Bestil tid
Bestil tid

Hvordan behandles sorg og krise hos en psykolog?

Kriser kan virke ubarmhjertige og medvirke til, at ens grundlæggende antagelser om livets sammenhæng og meningsfuldhed rystes og væltes omkuld. Denne periode er pinefuld, og det kan føles som om, at smerten aldrig hører op.

Selvom det nogle dage kan virke usandsynligt, så er det muligt at overkomme sorg og kriser. I kølvandet på sorg og kriser kan styrken næres og gro. Det tager tid, men med den rette kærlige støtte og tålmodighed, vil også du kunne nå til en nyopdaget erkendelse af, hvad der hændt. Psykologen vil være sammen med dig i det allersværeste og bearbejde sorgen og de medfølgende svære følelser såsom skam, vrede og selvhad.
Tilliden til, at psykologen kan rumme det ubærlige, vil kunne lette dit hjerte for de tungeste sorger og give plads til at trække vejret. Psykologen vil støtte dig igennem smerten og hjælpe dig til at vække håbet og styrken i dig selv, så du igen kan lande trygt og finde et ståsted fuld af mening, nærvær og lys.Du kan eksempelvis læse mere om støtte, rådgivning og krisehjælp hosKræftens Bekæmpelses hjemmeside.