Behandling af spiseforstyrrelse hos PsykologNord

Ring for at få en tid til behandling inden for 24 timer
Bestil tid


Bruger du spisning som en måde at kontrollere dine følelser på, og er du fastlåst i negative tanker om dig selv?

Hvad er en spiseforstyrrelse?

Spiseforstyrrelser beskriver en række psykiske tilstande, der alle omhandler det at have et uhensigtsmæssigt forhold til sin kropsvægt, kost og motion. Har man en spiseforstyrrelse, vil man typisk have et meget negativt og forvrænget billede af sin egen krop, som skaber et væld af ubehagelige følelser og tanker.

Det kan næsten føles uudholdeligt at være i sin egen krop, og derfor udvikler man oftest meget uhensigtsmæssige strategier til at dulme ubehaget. Nogle vælger at undlade at spise, imens andre føler en uhæmmet trang til at spise. Nogle er bange for at tage på og forsøger at rense kroppen for den mad, man har indtaget ved fx at kaste op. Nogle bliver ekstremt optaget af sundhed og fysisk aktivitet.
Der er mange overlap blandt de forskellige spiseforstyrrelser. Uanset hvordan spisevægringen kommer til udtryk, så er kontrolelementet fælles for dem alle. Ved at styre sin kost, motion og vægt, så kan det føles som om, at man kan genvinde den kontrol, der ellers savnes i livet.

Man stiller sig sjældent tilfreds med sin krop, uanset hvor mange kilogram, der er tabt eller vundet. I stedet vil man til stadighed være besat af tanken om at blive tyndere, slankere eller stærkere.

Den selvkritiske stemme er styrende for humøret, tankerne, og måden man indretter sit liv på. Et lavt selvværd og selvbebrejdende tanker er derfor ganske almindeligt hos de mennesker, der lider af spiseforstyrrelser, hvor urealistiske høje forventninger til sig selv styrer og begrænser livsglæden.

Læs mere om spiseforstyrrelser

Anoreksi er en spiseforstyrrelse, hvor man vil have den opfattelse, at kroppen er alt for stor og overvægtig. Ofte er oplevelsen meget forvrænget og stemmer sjældent overens med virkeligheden. Typisk vil omgivelserne ikke kunne genkende den samme fedme, der så tydeligt ses hos den, der lider af anoreksi. Ønsket om at tabe sig er så stort, at man mindsker indtaget af mad og næring mest muligt og samtidig udøver fysisk aktivitet i en ekstrem høj grad. Denne måde at leve på vil være slidsom for både krop og sind over længere tid.

Bestil tid

Bulimi er præget af en frygt for at tage på i vægt. Ofte vil man svinge imellem at overspise eller trøstespise for derefter at afprøve forskellige slankekure og forsøg på at udrense kroppen. Ved at fremprovokere opkast eller bruge afføringsmidler, sørger man for at få maden ud af systemet igen. På den måde kan det føles som en lettende kompensationsstrategi i øjeblikket, men det er almindeligt at føle sig nedtrykt efterfølgende. Ofte er kompensationen ikke rationel og kan for andre virke som en voldsom handling, hvilket vækker ubehagelige følelser af skam, skyld og værdiløshed. Denne spiseforstyrrelse vil ofte holdes skjult og være vanskelig at opdage hos andre, og det vil være svært at erkende hos sig selv, at de forskellige udrensningsmetoder skader kroppen.

Bestil tid

Tvangsoverspisning er styret af en uhæmmet trang til mad i perioder, som resulterer i overspisning. Typisk indtages store mængder mad på ganske kort tid, indtil en ubehagelig mæthed trænger sig på. Det er almindeligt, at man efterfølgende vil føle væmmelse og afsky over sig selv. Stærkt selvkritiske tanker vil forstærke idéen om, at man ikke er god nok og vil føre til et usundt mønster, som er socialt hæmmende og nedsætter livskvaliteten.

Bestil tid

Ortoreksi er en spiseforstyrrelse, hvor idéen om en sund livsstil er blevet så styrende, at der opsættes meget strenge regler for kostvaner og sundhed, som objektivt set ikke er rationelt forankrede. Det vil fx være ideen om, at gule madvarer er sundere end grønne madvarer. Det er madens kvalitet og ”historie”, der er i fokus og ikke nødvendigvis mængden. Det kan blive meget begrænsende at have udviklet denne opmærksomhed på varedeklarationer, energiindhold, og man vil ofte ende med at udelukke visse typer madvarer.

Bestil tid

Megareksi er præget af tanker om, at man ikke er stor nok eller mandig nok. Derfor vil man ihærdigt forsøge at øge sin muskelmasse ved hjælp af styrketræning. Nogle anvender anabolske steroider for at opnå hurtigere resultater. Alle folk som styrketræner lider selvfølgelig ikke af megareksi. Det er almindeligt at træne sine muskler og være fysisk aktiv, men oplever man en overoptagethed af sin egen størrelse, hvor både arbejdsliv og privatliv må lade livet på bekostning af træningen, kan livsstilen blive problematisk.

Bestil tid
Bestil tid

Hvordan behandles en spiseforstyrrelse hos en psykolog?

Der kan være mange årsager til, at man udvikler et usundt forhold til kost og motion. Når man bliver optaget af sin egen krop og fylde i så høj grad, at det ikke længere er muligt at fungere i en normal hverdag, så kan det være rart at tale med en professionel om, hvorfor man netop har udviklet det selvbillede, man har.

Ofte vil en spiseforstyrrelse være et udtryk for dybereliggende svære følelser af kontroltab og indre konflikter eller kaos, hvor dét at kunne have kontrol over sin indtagelse af mad, forsøgsvist kan kompensere for det følelsesmæssige ubehag i tilværelsen.
Sammen med psykologen vil du arbejde med at italesætte de tanker, følelser og oplevelser, der ligger til grund for kontrollen, der udøves igennem spisning og træning.

Det kan være gavnligt at tale om dine tidligere erfaringer med at håndtere lignende situationer, hvor det følelsesmæssige ubehag opstår og udforske alternative metoder til at udøve egenomsorg, som genopbygger og plejer din krop og psyke. Med tiden vil de knivskarpe selvbebrejdelser kunne opblødes med en større accept og kærlighed til dit inderste selv.

PsykologNord behandler let-moderat spiseforstyrrelser, imens sværere tilfælde af spiseforstyrrelser henvises til Psykiatrien.

Du kan læse mere om spiseforstyrrelser hos Landsforeningen mod Spiseforstyrrelse og Selvskades hjemmeside samt  Psykiatrifondens hjemmeside.