Behandling af stress hos PsykologNord

Ring for at få en tid til behandling inden for 24 timer
Bestil tid


Føler du dig overvældet af stress, og har du svært ved at overskue dagligdagens gøremål?

Hvad er stress?

Stress er kroppens forsøg på at håndtere særligt belastende begivenheder. Stress er altså ikke en sygdom, men en tilstand, der aktiverer det sympatiske nervesystem og menneskets indbyggede kamp/flugt-mekanisme.

Mennesket er fra naturens side i stand til at klare en vis portion stress, men fortsætter belastningen over længere tid, og kræver den flere ressourcer, end vi har til rådighed, så kan det forårsage symptomer af fysisk og psykisk karakter, der kan ende i sygdom.

Langvarig stress vil her opstå som følge af, at belastningen, som stresser dig, ikke forsvinder, men varer ved i flere uger eller måske år.
Store livsomstillinger såsom arbejdspres, skilsmisse, flytning og længerevarende sygdom hos sig selv eller nærtstående er alle eksempler på hændelser, der kan udløse en længerevarende belastningsreaktion. Det er dog helt forskelligt fra person til person, hvad den enkelte fortolker og mærker som stressende.

Stresssymptomer ligner angst, hvor hjertebanken, trykken for brystet, dårlig mave, nedsat sexlyst, indre uro og lav selvfølelse dominerer. Det kan være svært at danne sig et overblik og huske dagens gøremål eller fastholde koncentrationen. En indre uro vil ofte indlede til en uhensigtsmæssig spiral af søvnløshed, tankemylder og udmattelse. Det kan være, at du mærker en stigende indesluttethed eller aggressivitet. Stress kan udvikle sig til at blive invaliderende både for dig selv og relationerne til familien og dine nærmeste.

Læs mere om stress

Langvarig stress betyder, at kroppen udsættes for en længerevarende ubalance imellem opstillede krav og de ressourcer, der er til rådighed. En længerevarende stressbelastning vedligeholdes, når det faretruende eller belastende element bliver en permanent indretning i tilværelsen, og kroppen ikke længere kan overkomme situationen. Kroppen har behov for ro til at restituere for ikke at opslide sig selv, og hvis det ikke er muligt i en længere periode, kan dette have fysiologiske konsekvenser for den stressramte. Det anbefales, at man søger støtte og hjælp, hvis man oplever stress over en længere periode.

Bestil tid

Akut stress kan opleves ubehageligt i situationen, hvor kroppens alarmberedskab er aktiveret og nu forsøger at håndtere en krævende begivenhed fx at nå det sidste tog på perronen, at gå til jobsamtale eller at blive bestjålet på gaden. Når det stressende element er overstået, vil reaktionen aftage, og kroppen vende tilbage til at kunne slappe af. Men selvom faren tilsyneladende er ovre, så kan stressresponsen fastholdes igennem tanker og følelser, der forbindes med oplevelsen. På den måde kan tidligere akutte stressende begivenheder til stadighed dukke frem og skabe en længerevarende følelsesmæssig opblussen.

Bestil tid

Udbrændthed kan være en følgevirkning af arbejdsbetinget stress, tidspres og følelsen af, at man ikke længere lever op til sit moralske kompas eller normer. Visse faggrupper såsom sygeplejersker, socialrådgivere, pædagoger og lærere vil være særligt udsatte for at opleve denne følelsesmæssige udmattelse. Økonomiske besparelser og manglende ressourcer kan ofte gøre det svært at føle, at der er tid nok til, at arbejdet bliver gjort ordentligt. Det kan være meget belastende og føre til en form for udmattelsesdepression, hos den, der tidligere var glad og engageret i sit arbejdet. Det er almindeligt, at følelser af meningstab og nedtrykthed vil følge denne stresstilstand.

Bestil tid
Bestil tid

Hvordan behandles stress hos en psykolog?

Når man oplever, at stress nedsætter evnen til at fungere i dagligdagen, enten i hjemmet eller på arbejdspladsen, så kan det være gavnligt at tale med psykologen om de nødvendige omprioriteringer og livsforandringer, der skal til for at aflaste stresstilstanden. Det første skridt er at finde frem til det, der belaster dig her og nu.

Ofte er der ikke blot én, men flere årsager til stressudløsende reaktioner, men ved at sætte lys på din måde at strukturere og tilrettelægge dagligdagen på, kan der skabes dybere indsigt i dine nuværende og tidligere livsvilkår. Psykologen vil i samarbejde med dig undersøge de rette betingelser, der skal til for, at du kan skabe et mere værdifuldt og meningsfuldt liv fremover.
Alle forandringer kræver naturligvis tid og tålmodighed, og psykologen vil støtte dig til at genvinde mod og styrke på vejen. Ved svære stresstilfælde er der behov for akut aflastning, hvor en sygemelding kan være nødvendig, ændringer i arbejdsfordelingen i hjemmet og mere tid til egenomsorg.

Samfundets præstationsrettede mentalitet former måden, hvorpå vi vælger at indrette vores liv og graden af stress, der kommer til at fylde i vores hverdag som både unge og voksne. Det kan være befriende at begynde at se værdien i dig selv ved blot at være til, hvor kvaliteter som nærvær, omsorgsfuldhed, kropslydhørhed og balance får lov til at fylde mere og skabe velvære i dit liv.

Du kan læse mere om stress på Stressforeningens hjemmeside.