Behandling af angst hos PsykologNord

Ring for at få en tid til behandling inden for 24 timer
Bestil tid


Føler du dig i alarmberedskab det meste af dagen?
Mærker du ofte hjertebanken eller åndedrætsbesvær?

Hvad er angst?

Angst kommer til udtryk i mange former, men vil typisk forekomme i en situation, der opleves svær at håndtere eller kontrollere. Nogle gange er det specifikke situationer, der udløser angst. Andre gange er det mere diffuse og uspecifikke hændelser eller stemninger, der vækker reaktionen.

Alle mennesker vil kunne nikke genkendende til angst, da det er en naturlig del af livets udvikling at reagere med angst og frygt, når fx potentielle faretruende situationer opstår. Angsten kan dog tolkes som problematisk, når den bliver gentagende, styrende og begrænsende for det liv, man ønsker at leve.

Ofte vil angsten genkendes som ubehagelige fornemmelser i kroppen, der opstår i angstfyldte situationer fx hjertebanken, åndedrætsbesvær, koldsved, maveonde, svimmelhed og muskelspændinger. Følelsesmæssige reaktioner af uro, skam, frygt og usikkerhed vil ledsage angsten ligesom tilbagevendende negative automatiske tanker eller katastrofetanker.

Fordi angstoplevelsen går hånd i hånd med en følelse af afmagt og et urovækkende ubehag, så udvikles der typisk en bestemt måde at handle på. Undgåelsesadfærd er et mønster af handlinger eller strategier, der udvikles for at undvige lignende situationer, der kan vække de ubehagelige fornemmelser. Denne ”udenoms-manøvre” virker kortvarigt angstdæmpende, men får ikke angsten til at forsvinde. Tværtimod, vil det give næring og forstærke og vedligeholde de smertelige symptomer på længere sigt.

Læs mere om angst

Socialangst er angsten, der opstår i samværet med andre mennesker og er typisk forbundet med en urealistisk og lav selvvurdering. Fornemmelsen af at blive iagttaget og kritisk vurderet af omgivelserne kan igangsætte en angstreaktion. Bekymrende forestillinger om, hvordan man skal klare sig igennem dagen uden at rødme, ryste på hænderne eller blive til grin over for andre mennesker kan være socialt invaliderende på længere sigt.

Bestil tid

Panikangst kan pludseligt opstå ved oplevelsen af kontroltab, tanker om døden eller frygten for at miste besindelsen. De fysiske og psykiske symptomer udvikler sig med stigende intensitet på ganske kort tid. De kropslige symptomer understøtter en oplevelse af at være døden nær og er selvsagt meget pinefuld og ubehagelig. Gentagne panikangstanfald vil ubehandlet udvikle sig til en ny form for angst og ubehagelighed, nemlig angsten for angsten, der er med til at vedligeholde angstens cirkel.

Bestil tid

Generaliseret angst relaterer sig til den konstante fornemmelse af, at der er noget galt. Det er højst sandsynligt ikke muligt at pege på, hvad der konkret vækker uroen eller bekymringen. Symptomerne ligner andre angsttilstande, hvor rastløshed og kropsligt ubehag er dominerende.

Bestil tid
Bestil tid

Hvordan behandles angst hos en psykolog?

Det kan være gavnligt at søge støtte til at tale om de følelser, der florerer omkring angsten, og hvad der vedligeholder og udløser angsten i forskellige situationer.

Angst kan være et udtryk for en længerevarende eksistentiel eller psykisk ubalance, der ligger indhyllet i et dybere lag af vanskelige følelser som fx skam, vrede, værdiløshed, frygten for sygdom eller tab af kærlighed. Angst er ufarligt, men meget ubehageligt og pinefuldt.

Hos psykologen vil I sammen udforske de forskellige kilder til, at angsten er der. Da angst fornemmes med stor tydelighed i kroppen, vil åndedrætsøvelser ofte være behjælpelige til at nedregulere angstsymptomer. Psykologen vil hjælpe dig til at udfordre de strategier, der viser sig at fodre angsten og i stedet søge alternative veje til at udslukke angsten og genvinde tiltroen til din krop og dine omgivelser.
For at du kan lære at arbejde med angsten frem for imod den, så vil psykologen sammen med dig undersøge angstelementerne i overkommelige bidder. Du vil måske opleve, at dét at sætte ord på, hvad der sker i mødet med angsten eller ved at gøre noget, der tidligere virkede frygtindgydende, kan mindske de ubehagelige fornemmelser og hjælpe til en følelse af klarhed, styrke, større psykisk velvære og indre ro.

Du kan læse mere om angst på Angstforeningens hjemmeside.